Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-252/13-MM
Predmet:OBNOVA TEHNIČKE PODRŠKE ZA ORACLE LICENCE PN-UP-252/13-MM
 
14.5.2013Odluka o početku postupka nabave
22.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja