Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S OF5-0033832
Predmet:MIGRACIJA PODATAKA, IMPLEMENTACIJA I PRELAZAK SVIH FUNKCIONALNOSTI SUKAP SUSTAVA NA NOVU PLATFORMU PN-I-658/18-ŽF
 
5.11.2018Odluka o početku postupka nabave
15.11.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
15.11.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
29.11.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
3.12.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.1.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.2.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.2.2019Odluka o odabiru / poništenju
18.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja