Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0026694
Predmet:Isporuka, ugradnja i puštanje u rad komunikacijske opreme u svrhu revitalizacije PN-I-330/23-MHŠ
 
22.5.2023Odluka o početku postupka nabave
14.6.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
14.6.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
26.6.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja