Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0007002
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA REGIJE TRANSPORTA PLINA SJEVERNA, JUŽNA, ZAPADNA, SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-40,59,63,68/23-MB
 
10.2.2023Odluka o početku postupka nabave
17.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja