Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-T-124/18/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-124/18/TP
 
1.3.2018Odluka o početku postupka nabave
8.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
8.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
27.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda i datuma otvaranja ponuda zbog uložene žalbe na DoN
Evidencijski broj u EOJN:2018/S F14-0014476


Aktualna javna nadmetanja