Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-128120-190710
Predmet:IZRADA OGRADE PN-T-370/10-MM
 
9.7.2010Odluka o početku postupka nabave
20.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja