Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0008878
Predmet:PLINOMJERI S ROTACIJSKIM STAPOVIMA I TURBINSKI PLINOMJERI PN-T-308/17-ŽF
 
28.4.2017Odluka o početku postupka nabave
10.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
1.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja