Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0032645
Predmet:SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA NA MRČ KUTINA, PČ LUDINA, MRČ IVANJA REKA, PČ SLOBODNICA, MRČ DONJI MIHOLJAC I UMS TERMINAL PULA PN-T-335/14-MM
 
30.6.2014Odluka o početku postupka nabave
7.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
25.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja