Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0018387
Predmet:„USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 409 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 432 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA GRUPA C) 441 - PJ ODRŽAVANJA I SKLADIŠTENJA PN-T-409-432-441/16-AS
 
16.8.2016Odluka o početku postupka nabave
22.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
2.12.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja