Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137796-121010
Predmet:ODRŽAVANJE POPRAVAK VW VOZILA UKUPNO 43 VOZILA PN-P-550/10-MM
 
11.10.2010Odluka o početku postupka nabave
13.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja