Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0024097
Predmet: PN-STU-386-19-TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-386-19-TP
 
Odluka o početku postupka nabave
17.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja