Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0012008
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA STP-a, PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A – 086 – REGIJA SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA B – 098 – REGIJA ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA; GRUPA C – 099 – REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA D – 102 – REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-086,098,099,102/23-LR
 
9.3.2023Odluka o početku postupka nabave
13.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja