Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/s 0F5-0005864
Predmet:ZAMJENA DOTRAJALE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-224/17-MB
 
20.3.2017Odluka o početku postupka nabave
22.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
30.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
3.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
29.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja