Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003288
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG, TE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-043/16-ŽF
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja