Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-135677-130911
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA 1. - 594 - PJ ZAGORJE, GRUPA 2. - 597 - PJ ZAGREB, GRUPA 3. - 608 - PJ MEĐIMURJE PN-T-594,597,608/11-LR
 
1.9.2011Odluka o početku postupka nabave
14.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
16.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja