Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0028809
Predmet:Osiguranje od profesionalne (ugovorne) odgovornosti PN-PF-439/23-LR
 
5.7.2023Odluka o početku postupka nabave
10.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja