Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0011492
Predmet:POVEĆANJE PERFORMANSI, KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I RASPOLOŽIVOSTI PROCESNE MREŽE 2021. PN-I-158-21-LR
 
9.3.2021Odluka o početku postupka nabave
24.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja