Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0026715
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-538/18-AS
 
18.9.2018Odluka o početku postupka nabave
1.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja