Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0056848
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA OKS SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-569/12-LR
 
2.8.2012Odluka o početku postupka nabave
4.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.9.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja