Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0014199
Predmet:PN-SKU-415/16/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-415/16/TP
 
17.6.2016Odluka o početku postupka nabave
28.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
30.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja