Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0006536
Predmet:REVITALIZACIJA SCADA SUSTAVA PN-I-188/16-ŽF
 
10.3.2016Odluka o početku postupka nabave
25.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja