Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012145
Predmet:Proširenje sustava daljinskog očitavanja, parametriranja i nadzora obračunskih mjerila, te obrade prikupljenih podataka i proširenje SCADA-e PN-T-965/12-ŽF
 
14.12.2012Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
8.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja