Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-1002/12-MM
Predmet:OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA PROGRAM INFODOM BLAGAJNA-PUTNI NALOZI PN-UP-1002/12-MM
 
20.2.2013Odluka o početku postupka nabave
21.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
8.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja