Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0070323
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA PN-T-658/659/663/664/665/12-MM
 
18.9.2012Odluka o početku postupka nabave
16.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja