Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0029769
Predmet:ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-408/21-ŽF
 
19.7.2021Odluka o početku postupka nabave
30.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
30.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
10.8.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
13.8.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
5.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja