Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0033520
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-491/21-AS
 
13.9.2021Odluka o početku postupka nabave
16.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
24.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja