Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0023622
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NA OSNOVI IZRAĐENOG TIPSKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POGONSKOG OBJEKTA BENKOVAC NA LOKACIJI POSLOVNA ZONA " NOVI STANKOVCI" I POGONSKOG OBJEKTA NA LOKACIJI PODUZETNIČKA ZONA OGULIN PN-I-81/82/13-MB
 
5.2.2013Odluka o početku postupka nabave
14.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA DO 24.04.2013. DO 12:00
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0032115


Aktualna javna nadmetanja