Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0002133
Predmet:PN-T-783/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-783/18/TP
 
16.1.2019Odluka o početku postupka nabave
21.1.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produženje roka za dostavu ponuda i otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0005079

Ispravak, izmjena ili dopuna
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama - produženje roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0007939


Aktualna javna nadmetanja