Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0015388
Predmet:NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-357/17-ŽF
 
13.6.2017Odluka o početku postupka nabave
24.7.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.8.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.9.2017Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja