Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SIGURNOST KORPORATIVNE MREŽE PN-I-67/21-MB
 
4.3.2021Odluka o početku postupka nabave
15.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
15.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
24.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
21.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja