Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-113306-310311
Predmet:FURGON VOZILA ZA TEHNPLOŠKE SVRHE PN-T-231/11-MM
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja