Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0050158
Predmet:PN-T-350/13/TP, OPERATERSKI ALAT PN-T-350/13/TP
 
28.5.2013Odluka o početku postupka nabave
4.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
30.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja