Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-126940-040711
Predmet:SPUŽVASTI I "BiDi" ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA PN-T-478/11-LR
 
16.6.2011Odluka o početku postupka nabave
5.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja