Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0007556
Predmet:VRATA ČISTAĆKIH GLAVA PN-T-108/19-MB
 
22.2.2019Odluka o početku postupka nabave
4.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja