Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-505/14/TP
Predmet:IZRADA, ISPORUKA I MONTAŽA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA I OSTALE OPREME ZA POSLOVNE OBJEKTE U VODNJANU, ČAKOVCU, KUTINI, SLAVONSKOM BRODU, RIJECI I DUGOPOLJU PN-T-505/14/TP
 
11.8.2014Odluka o početku postupka nabave
21.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja