Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S OF5-0038309
Predmet:INTERVENTNI STROJARSKO MONTAŽNI POPRAVCI NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU PN-T-504/23-MB
 
30.8.2023Odluka o početku postupka nabave
12.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja