Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S OF5-0038309
Predmet:INTERVENTNI STROJARSKO MONTAŽNI POPRAVCI NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU PN-T-504/23-MB
 
30.8.2023Odluka o početku postupka nabave
12.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.10.2023Odluka o odabiru / poništenju
8.12.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja