Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0006419
Predmet:Povećanje performansi, raspoloživosti i automatizacija pregleda mrežne opreme procesne mreže PN-I-031/23-LR
 
31.1.2023Odluka o početku postupka nabave
14.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja