Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0059928
Predmet:SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U ZABOKU PN-T-411/13-ŽF
 
1.7.2013Odluka o početku postupka nabave
4.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.9.2013Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja