Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0012526
Predmet:PN-T-146/21/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-146/21/TP
 
8.3.2021Odluka o početku postupka nabave
19.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
19.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
29.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
2.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja