Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0030197
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-439/19-AS
 
12.7.2019Odluka o početku postupka nabave
25.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.9.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2019Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja