Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0026776
Predmet:IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC po sistemu „ključ u ruke" PN-I-466/15-MB
 
24.7.2015Odluka o početku postupka nabave
28.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja