Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-113327-310311
Predmet:SUSTAV SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA PN-T-273/11-LR
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja