Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKOG ČVORA DOBROVAC PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-163/22-SP
 
29.3.2022Odluka o početku postupka nabave
7.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
7.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
21.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
25.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja