Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0065588
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA POGON TRANSPORTNOG SUSTAVA U PLINSKOJ GODINI 2012/2013 PN-T-645/12-MB
 
28.9.2012Odluka o početku postupka nabave
1.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja