Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012060
Predmet:PN-T-039/13/TP, DIJELOVI SUSTAVA NEPREKIDNOG NAPAJANJA PN-T-039/13/TP
 
29.1.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
24.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja