Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0030946
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJAMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PN-P-540/15-ŽF
 
15.9.2015Odluka o početku postupka nabave
18.9.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja