Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-139684-271010
Predmet:ISPITIVANJE I PREGLED STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA PN-IMO-506/10-LR
 
24.9.2010Odluka o početku postupka nabave
28.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
19.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja