Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-142416-181110
Predmet:OBNOVA IBM LICENCI PN-PF-595/10-LR
 
12.11.2010Odluka o početku postupka nabave
18.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
19.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja