Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRS DARUVAR PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-114/21-SP
 
22.3.2021Odluka o početku postupka nabave
9.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja