Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0036055
Predmet:PN-T-467/468/469/14/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 GODINI po grupama kako slijedi:GRUPA A) -467- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ POSAVINA IVANIĆ GRAD, GRUPA B) -468- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ MOSLAVINA KUTINA, GRUPA C) -469- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ PODRAVINA ĐURĐEVAC PN-T-467/468/469/14/TP
 
18.7.2014Odluka o početku postupka nabave
24.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja